Ο Δίας
Ο Μέγιστος των πλανητών του Ηλιακού μας συστήματος
Ο Δίας ο πατέρας των Θεών και των Ανθρώπων
κατά την Ελληνική Μυθολογία
 

Η Ημέρα είναι πάντοτε συννεφιασμένη στον πλανήτη Δία
Μια πανοραμική φωτογραφία από το διαστημοπλοιο Galileo

File:SolarSystem OrdersOfMagnitude Sun-Jupiter-Earth-Moon.jpg

Jupiter


 

National Aeronautics and Space Administration Logo
Follow this link to skip to the main content NASA Banner
 
Venus: Overview
  Overview Read More Moons Gallery Facts & Figures Education
 
Magellan spacecraft radar data enabled scientists to penetrate Venus' thick clouds and create simulated views of the surface.

Venus is a dim world of intense heat and volcanic activity. Similar in structure and size to Earth, Venus' thick, toxic atmosphere traps heat in a runaway "greenhouse effect." The scorched world has temperatures hot enough to melt lead. Glimpses below the clouds reveal volcanoes and deformed mountains. Venus spins slowly in the opposite direction of most planets.

Featured Mission: Akatsuki
Japan's Akatsuki is the next planned mission to Venus. The orbiter will follow Venus' thick cloud layers as they are whipped around the planet by hurricane-force winds.

Read More About Venus Blue arrow

 
Just the Facts
Orbit Size (semi-major axis): 108,209,475 km
Mean Radius: 6,051.8 km
Volume: 928,415,345,893 km3
Mass: 4,867,320,000,000,000,000,000,000 kg
Resources
Calendar
1 Mar 2012 - 31 Mar 2012:
YSS Theme: Shadows of the Sun
6 Jun 2012:
Visit Venus
People Spotlight
Steve Squyres Steve Squyres
Steve is best known as principal Investigator for the Mars Exploration Rovers, but he's contributed to many of the greatest robotic missions. Read More...
Carl Sagan - Planetary Scientist
Al Hibbs - Scientist
David Grinspoon - Museum Curator
Ellis Miner - Planetary Scientist
Headlines
Science & Technology Features
Awards and Recognition   Solar System Exploration Roadmap   Contact Us   Site Map   Print This Page
NASA Official: Kristen Erickson
Advisory: Dr. James Green, Director of Planetary Science
Outreach Manager: Alice Wessen
Editor: Phil Davis
Science Writer: Samantha Harvey
Webmaster: David Martin
> NASA Science Mission Directorate
> Budgets, Strategic Plans and Accountability Reports
> Equal Employment Opportunity Data
Posted Pursuant to the No Fear Act
> Information-Dissemination Policies and Inventories
> Freedom of Information Act
> Privacy Policy & Important Notices
> Inspector General Hotline
> Office of the Inspector General
> NASA Communications Policy
> USA.gov
> ExpectMore.gov
> NASA Advisory Council
> Open Government at NASA
Last Updated: 6 Feb 2012
 

 


 

| Archive | Index | Search | Calendar | Glossary | Education | About APOD |

Εάν θελετε να γράψετε στο βιβλίο Επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε υην περιήγησήσας πατήστε εδώ

Επιστροφή

Back to Top