Η Γη
Ο Γαλάζιος Πλανήτης


 

Η Αθήνα τη νύχτα της 23ης Φεβρουαρίου 2011
όπως φωτογραφήθηκε από τη NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS)

Η Σελήνη ο Δορυφόρος της Γης

Moon   the Earth's satelite
Τελευταίες Πληροφορίες από τη NASA  8-3-2000

Η Γη είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και ο πέμπτος σε μέγεθος:

    orbit:  149,600,000 km (1.00 AU) from Sun
    diameter: 12,756.3 km
    mass:   5.9736e24 kg

   Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης του οποίου το όνομα (στις Ευρωπαϊκές γλώσσες Earth) δεν προέρχεται από την Ελληνική ή Ρωμαϊκή Μυθολογία. Το όνομα Earth προέρχεται από την  αρχαία Άγγλο-Σαξονική μυθολογία. Υπάρχουν όπως είναι φυσικό εκατοντάδες άλλα ονόματα για τον πλανήτη σε άλλες γλώσσες. Στη Ρωμαϊκή Μυθολογία η θεά της Γης ονομαζόταν Tellus - η γονιμότητα της γης- (Greek: Gaia, terra mater - Mother Earth).
 Ήταν στα χρόνια του Copernicus (το 16ο αιώνα) που έγινε κατανοητό ότι η Γη είναι ένας ακόμη πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Aρίσταρχος ο Σάμιος ο οποίος έζησε το 310-230 π.Χ ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την ηλιοκεντρική θεωρία και δίκαια θεωρείται από τους σύγχρονους ερευνητές της Ιστορίας της Επιστήμης, ο Πατέρας της Ηλιοκεντρικής Θεωρίας και πρόδρομος του Copernicus.

   Η Γή μπορεί βέβαια να μελετηθεί χωρίς τη βοήθεια των δορυφόρων. Ωστόσο φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να έχουμε έναν ολοκλρωμένο ακριβή χάρτη της ολόκληρου του Πλανήτη. Οι φωτογραφίες του Πλανήτη που ελήφθησαν από δορυφόρο έχουν τεράστια σημασία; για παράδειγμα, πρόσφεραν τεράστια βοήθεια στην πρόβλεψη του καιρού και ιδιαίτερα στην κατανομή και πρόβλεψη των τυφώνων και επί πλέον είναι εξαιρετικά όμορφες.

   H Γη διαιρείται σε διάφορα στρώματα τα οποία έχουν διακεκριμένες χημικές και σεισμικές ιδιότητες (το βάθος σε km):

	   0- 40 (Crust) Εξωτερικός φλοιός
	  40- 400 (Upper mantle) Άνω μανδύας
	  400- 650 (Transition region) Ενδιάμεση περιοχή
	  650-2700 (Lower mantle) Κάτω μανδύας
	 2700-2890 (D'' layer) D '' στρώμα
	 2890-5150 (Outer core) Εξωτερικός Δακτύλιος
	 5150-6378 (Inner core) Εσωτερικός Δακτύλιος    

Ο Εξωτερικός φλοιός παρουσιάζει τεράστιες διαφορές ως προς τη λεπτότητα, είναι λεπτότερος στα βάθη των ωκεανών, παχύτερος κάτω από τις Ηπείρους. Ο Εσωτερικός Δακτύλιος και ο φλοιός είναι σε στερεά κατάσταση, ο Εξωτερικός δακτύλιος και οι Μανδύες ειναι πλαστικοί ή ρευστοί. Τα διάφορα στρώματα χωρίζονται από  ασυνέχειες οι οποίες εμφανίζονται στα σεισμικά δεδομένα (data).Η πιο γνωστή από αυτές είναι η ασυνέχεια Mohorovicic, ασυνέχεια μεταξύ του Εξωτερικού Φλοιού και του Άνω Μανδύα.

Το μεγαλύτερο ποσό της μάζας της Γης είναι στο Μανδύα, το περισσότερο από το υπόλοιπο στο Δακτύλιο,και το κατοικήσιμο τμήμα είναι ένα ελάχιστο κλάσμα της όλης μάζας της Γής. (οι τιμές πιο κάτω x10^24 kilograms):

	   atmosphere   = 0.0000051
	   oceans     = 0.0014
	   crust     = 0.026
	   mantle     = 4.043
	   outer core   = 1.835
	   inner core   = 0.09675

   Ο Δακτύλιος πιθανόν αποτελείται κυρίως από σίδηρο  (ή σιδηρο/νικέλιο) αν και είναι δυνατόν μερικά ελαφρότερα στοιχεία να περιέχονται επίσης. Η Θερμοκρασία στο κέντρο του Δακτυλίου φαίνεται να είναι της τάξης των   7500 K, υψηλότερη από αυτήν της επιφάνειας του   Ήλιου. Ο κάτω  Μανδύας αποτελείται κυρίως από πυρίτιο, μαγνήσιο και οξυγόνο και ολίγο σίδηρο, ασβέστιο και αργίλιο. Ο άνω Μανδύας αποτελείται από ολιβενίτη και πυροξένιο (σίδηρος/μαγνήσιο σιλικόνες), ασβέστιο και αργίλιο. Τα περισσότερα είναι γνωστά από σεισμικές τεχνικές, ποσότητες από τον άνω μανδύα φτάνουν στην επιφάνεια ως λάβα από τα ηφαίστεια όμως το μεγαλύτερο τμήμα της Γης (σε βάθος) δεν είναι προσπελάσιμο. Ο Εξωτερικός φλοιός της Γής αποτελείται κυρίως  από διοξείδιο του πυριτίου (quartz) και άλλες σιλικόνες. Η χημική σύνθεση της γής στο σύνολό της φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα :

  34.6% Iron, σίδηρος
  29.5% Oxygen, οξυγόνο
  15.2% Silicon , πυρίτιο
  12.7% Magnesium, μαγνήσιο
   2.4% Nickel, νικέλιο
   1.9% Sulfur, θείο
   0.05% Titanium, τιτάνιο

   TΗ Γη είναι το πυκνότερο σώμα του ηλιακού μας συστήματος.

   Οι  άλλοι γήινοι πλανήτες* πιθανόν έχουν παρόμοια δομή και σύνθεση με μικρές διαφορές :Η Σελήνη έχει ακριβώς ένα μικρό δακτύλιο; ο Ερμής έχει ένα πολύ μεγάλο δακτύλιο (σε σχέση με τη διάμετρό του), οι μανδύες του Άρη και της Σελήνης είναι παχύτεροι, η Σελήνη και ο Ερμής δεν έχουν ευδιάκριτο χημικά φλοιό , η Γη μάλον   είναι ο μόνος πλανήτης με ευδιάκριτους τον εσωτερικό και τον εξωτερικό δακτύλιο. Πρέπει να σημειωθεί εν τούτοις ότι η γνώση μας για το εσωτερικό των πλανητών είναι (ακόμη) κυρίως θεωρητική  εκτός της Γης φυσικά.

      Αντίθετα προς τους άλλους γήινους πλανήτες , ο  φλοιός της Γης  διαιρείται σε διάφορες διαχωριζόμενες μεταξύ τους στερεές πλάκες οι οποίες επιπλέουν ανεξάρτητα στην κορυφή του κάτωθεν ευρισκόμενου Μανδύα. Η Θεωρία που περιγράφει αυτό το φαινόμενο είναι γνωστή ως η θεωρία των Τεκτονικών. πλακών. Αυτή χαρακτηρίζεται από δύο μεγάλες διαδικασίες : την Υάλωση (spreading) και την Επικάλυψη (subduction). Η Υάλωση προκύπτει όταν δύο πλάκες κινούνται η μία προς την άλλη και συγχρόνως νέα κρούστα δημιουργείται από το ανερχόμενο από κάτω μάγμα. Επικάλυψη συμβαίνει όταν δύο πλάκες συγκρούονται και η πλευρά της μιας χάνεται κάτω από την άλλη και τελικά καταστρέφεται μέσα στο Μανδύα.. Υπάρχουν επίσης μεταινήσεις στα όρια ορισμένων πλακών (του Αγίου Ανδρέα στην Καλλιφόρνια) και συγκρούσεις μεταξύ των πλακών των Ηπείρων( (Ινδία/Ευρασία). Υπάρχουν (προς το παρόν) οκτώ κύριες πλάκες.

There are also twenty or more small plates such as the Arabian, Cocos, and Philippine Plates. Earthquakes are much more common at the plate boundaries. Plotting their locations makes it easy to see the plate boundaries (right).

   The Earth's surface is very young. In the relatively short (by astronomical standards) period of 500,000,000 years or so erosion and tectonic processes destroy and recreate most of the Earth's surface and thereby eliminate almost all traces of earlier geologic surface history (such as impact craters). Thus the very early history of the Earth has mostly been erased. The Earth is 4.5 to 4.6 billion years old, but the oldest known rocks are about 4 billion years old and rocks older than 3 billion years are rare. The oldest fossils of living organisms are less than 3.9 billion years old. There is no record of the critical period when life was first getting started.

   71 Percent of the Earth's surface is covered with water. Earth is the only planet on which water can exist in liquid form on the surface (though there may be liquid ethane or methane on Titan's surface and liquid water beneath the surface of Europa). Liquid water is, of course, essential for life as we know it. The heat capacity of the oceans is also very important in keeping the Earth's temperature relatively stable. Liquid water is also responsible for most of the erosion and weathering of the Earth's continents, a process unique in the solar system today (though it may have occurred on Mars in the past).

   The Earth's atmosphere is 77% nitrogen, 21% oxygen, with traces of argon, carbon dioxide and water. There was probably a very much larger amount of carbon dioxide in the Earth's atmosphere when the Earth was first formed, but it has since been almost all incorporated into carbonate rocks and to a lesser extent dissolved into the oceans and consumed by living plants. Plate tectonics and biological processes now maintain a continual flow of carbon dioxide from the atmosphere to these various "sinks" and back again. The tiny amount of carbon dioxide resident in the atmosphere at any time is extremely important to the maintenance of the Earth's surface temperature via the greenhouse effect. The greenhouse effect raises the average surface temperature about 35 degrees C above what it would otherwise be (from a frigid -21 C to a comfortable +14 C); without it the oceans would freeze and life as we know it would be impossible.

    The presence of free oxygen is quite remarkable from a chemical point of view. Oxygen is a very reactive gas and under "normal" circumstances would quickly combine with other elements. The oxygen in Earth's atmosphere is produced and maintained by biological processes. Without life there would be no free oxygen.

   The interaction of the Earth and the Moon slows the Earth's rotation by about 2 milliseconds per century. Current research indicates that about 900 million years ago there were 481 18-hour days in a year.

   Earth has a modest magnetic field produced by electric currents in the core. The interaction of the solar wind, the Earth's magnetic field and the Earth's upper atmosphere causes the auroras (see the Interplanetary Medium). Irregularities in these factors cause the magnetic poles to move relative to the surface; the north magnetic pole is currently located in northern Canada.

The Earth's magnetic field and its interaction with the solar wind also produce the Van Allen radiation belts, a pair of doughnut shaped rings of ionized gas (or plasma) trapped in orbit around the Earth. The outer belt stretches from 19,000 km in altitude to 41,000 km; the inner belt lies between 13,000 km and 7,600 km in altitude.

Earth's Satellite

Earth has only one natural satellite, the Moon. But

      Distance Radius  Mass
Satellite (000 km)  (km)   (kg)
--------- -------- ------ -------
Moon    384     1738 7.35e22

More about Earth and the Moon

Open Issues


 

Contents ... Sun ... Venus ... Earth ... Moon ... Mars ... Data Host


 

 

Εάν θελετε να γράψετε στο βιβλίο Επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε υην περιήγησήσας πατήστε εδώ

Περισσότερες πληροφορίεςθα βρείτε ανχρησιμοποιήσετε τα επόμενα πλήκτρα.


Earth

| Archive | Index | Search | Calendar | Glossary | Education | About APOD |

Επιστροφή στον ήλιο

Ταξείδι στη Σελήνη

Back to Top