Ιούλιος  2009

Η Αποκατάσταση της Αγίας Παρασκευής

***

Εάν θέλετε να γράψετε στο βιβλίο επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας πατήστε εδώ

 

15 Ιουλίου 2009 :  η  έναρξη των εργασιών της αναπαλαίωσης

25 Ιουλίου η Αναπαλαίωση είχε περατωθεί

Το κόστος της Αναπαλαίωσης της πρώτης εκκλησίας του Χωριού μας πλήρωσαν
το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 1000 Ευρώ
,
ο Σύλλογος Διχωριτών "Η  Αγία Παρασκευή"   2700 Ευρώ
και το Δημοτικό Διαμέρισμα 5000 Ευρώ.
Δημόσια πρέπει να ευχαριστήσουμε, οι Κωσταρτσιώτες, τον
BLEDI
για την άριστη εκτέλεση του Έργου.

Home Επικοινωνία