Αρτοτίνα
Το Ηρώο

wpe4.jpg (37316 bytes)

Η Σύλληψη του Διάκου στην Αλαμάνα

 

Εάν θέλετε να γράψετε στο βιβλίο επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας πατήστε εδώ

Αναζητώντας την ιστορική αλήθεια

Το πρόβλημα του τόπου της καταγωγής και του τόπου της γέννησης του Αθανασίου Διάκου
δεν πρόκειται εύκολα να λυθεί,
και μέχρι τότε, αν ποτέ λυθεί..., θα ερίζουν
η Αρτοτίνα και η Μουσουνίτσα,
όπως τα παλιά τα χρόνια, οι επτά πόλεις της Ιωνίας,
 φιλονικούσαν για την καταγωγή του Ομήρου.
Ίσως ο Θρύλος της Ρούμελης σκόπιμα μας αποκρύπτει το σημαντικό(;),

και για τα δυο χωριά που τον διεκδικούν, γεγονός.   

Αυτός ανήκει στην Ελλάδα, γι αυτήν πολέμησε και γι 'αυτήν θυσιάστηκε.

Δε θεωρούμε λοιπόν ότι είναι σκόπιμο να μπει και η σελίδα μας σ’ αυτή τη διαμάχη,
όμως δε θεωρούμε καθόλου τιμητικό για τον Ήρωα, να γίνεται
ανίερη εκμετάλλευση του ονόματός του για λόγους ...τουριστικούς!.
Aυτό δυστυχώς συμβαίνει με την Άνω Μουσουνίτσα.
Ξαφνικά το μικρό αυτό χωριό της ανατολικής πλευράς των Βαρδουσίων,

απέβαλλε το ιστορικό του όνομα της
Άνω Μουσουνίτσας και σε μια νύχτα, για λόγους
καθαρά τουριστικούς μετονομάστηκε σε
Αθανάσιος Διάκος.


Παραθέτουμε ακριβές αντίγραφο της απαντητικής επιστολής της Ακαδημίας
Αθηνών προς την Δωρική Αδελφότητα της 14ης Μαρτίου 1975,
κι όποιος δε σκέφτεται κουτοπόνηρα όπως οι συμπαθείς
κατά τα άλλα Μουσουνισιώτες, θα καταλάβει ...

 

 

Αθανάσιος Βήλος
Μια αξιόλογη έρευνα για την καταγωγή του
Αθανασίου Διάκου

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                        Αθήνα 14 Μαρτίου 1975
                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 77414

Προς
Την Δωρικήν Αδελφότητα
Ενταύθα
Τιμοθέου 1-5_ Ιέρωνος 6

Εις απάντησιν της από 27.2.75 επιστολής σας έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν εις υμάς ότι,
εκ της διενεργηθείσης συστηματικής ερεύνης υπό του παρ’ ημίν
Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού επί του θέματος
του τόπου και του χρόνου γεννήσεως του Αθανασίου Διάκου,

προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν επί τη βάσει των μέχρι σήμερον γνωστών στοιχείων
να αποφανθή τις μετά βεβαιότητος και ακριβείας
περί του τόπου και του έτους γεννήσεως του Αθανασίου Διάκου.

Πάντως επί τη βάσει των σχετικών μαρτυριών ο Αθανάσιος Διάκος
εγεννήθη είτε εις την Αρτοτίναν είτε εις την Μουσουνίτσαν μεταξύ των ετών 1781-1790.

                                                                                                                      Ο Γενικός Γραμματεύς

                                                                                                                      (Τ.Σ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όλα τα άλλα που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας
στα επαρχιακά έντυπα, και σε κάποια κατασκευασμάνα ψευδοσυνέδρια (1985) που αδυνατούν να αρθρώσουν
σοβαρό επιστημονικό λόγο, αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας
των συντακτών τους και όχι αποδεκτή επιστημονική μαρτυρία.

Η Δωρική Αδελφότητα το έτος 1975 εξέδωσε κείμενα, με προσωπικές
μαρτυρίες και κάποιες σχετικές μελέτες με την επιμέλεια του Ιωάννου Μασούρα,
με τίτλο " Ποια η γενέτειρα του Αθανασίου Δίακου".
Τα κείμενα αυτά, εκτός από την υπεύθυνη απάντηση της Ακαδημίας Αθηνών,
δεν αποτελούν επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες και η αξία τους είναι σχετική.

wpe3.jpg (12668 bytes) wpe4.jpg (17519 bytes)
Δήμος Σκαλτσάς -ΣκαλτσοΔήμος Αντώνης Κοντουσόπουλος ή Γεράντωνας

 

wpe5.jpg (10899 bytes)

Ιωάννης Ρούκης

 

Εάν θέλετε να γράψετε στο βιβλίο επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας πατήστε εδώ

Home Συνέχεια Επικοινωνία