Εάν θελετε να γράψετε στο βιβλίο Επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θέλετε να συνεχίσετε υην περιήγησήσας πατήστε εδώ

25 Δεκεμβρίου 2000

Η τελευταία Έκλειψη Ηλίου του 20ου Αιώνα
και της 2ης Χιλιετίας

***

wpeF.jpg (13674 bytes)

Η Έκλειψη ήταν ορατή στη βόρειο Αμερική και τον Καναδα

 

wpeD.jpg (2164 bytes)

wpeE.jpg (1641 bytes)

wpe8.jpg (2453 bytes)
wpe9.jpg (1528 bytes) wpeB.jpg (2019 bytes) wpeC.jpg (13993 bytes)

Διάφορες φάσεις της Έκλειψης.

Στην κάτω δεξιά εικόνα φαίνονται οι περιοχές του πλανήτη απ' όπου
το φαινόμενο ήταν ορατό. Όπως φαίνεται και στις διάφορες εικόνες, η Έκλειψη ήταν μερική.
Στην Ελλάδα είχε ήδη ξημερώσει η 26η Δεκεμβρίου του 2000.


***
9 Ιανουαρίου 2001
Η πρώτη Έκλειψη της τρίτης χιλιετίας

Eclipse Banner

Blue Bar
Η Σελίδα είναι υπό κατασκευήν
wpe5.jpg (1374 bytes)

Ολική Έκλειψη της Σελήνης:
9 Ιανουαρίου 2001
Fred Espenak, NASA/GSFC
sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/extra/TLE2000Jan09.html
Η Μετάφραση μέρους του Αγγλικού κειμένου έγινε από τον Μ. Αδαμόπουλο
για καθαρά παιδαγωγικούς σκοπούς

Blue Bar

Η πρώτη έκλειψη της Τρίτης Χιλιετίας (Third Millennium1) θα συμβεί την Τρίτη 9,Ιανουαρίου του 2001. Θα είναι μία ολική έκλειψη Σελήνηςκαι θα είναι ορατή από την Ευρώπη την Ασία και την Αφρική.

           Η Τρίτη Χιλιετία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 2001(January 1, 2001)  και όχι του 2000 όπως λανθασμένα αναφέρθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον περασμένο χρόνο. Το σύγχρονο ημερολογιακό μας σύστημα σχεδιάστηκε τον έκτο αιώνα από το μοναχό Διονύσιο το Μικρό. Το ημερολοόγιο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους 1 μΧ και όχι του έτους 0 μ.Χ. Έτσι με λίγη αριθμητική γίνεται φανερό ότι η πρώτη εκατονταετία τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 100 μΧ και όχι του έτους 99 μΧ. Ομοίως η Πρώτη Χιλιετία τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του έτους 1000 μΧ. Για περισσότερες πληροφορίες ενεργοποιείστε τις παρακάτω διευθύνσεις :


Αλλά ας μη βγαίνουμε από το θέμα μας....

                                     wpe5.jpg (6403 bytes)

                     Φωτογραφία Έκλειψης από Διαστημόπλοιο  

    wpe5.jpg (13859 bytes)            
                                     Σχηματική παράσταση Έκλειψης Σελήνης    
Μία έκλειψη Σελήνης πραγματοποιείται μόνον κατά την Πανσέληνο και μόνο όταν η Σελήνη διέρχεται μέσα από τμήμα της σκιάς της Γης. Η σκιά της Γης σχηματίζεται από τμήματα δύο κώνων, ο ένας εγλοβισμένος μέσα στον άλλο. Ο εξωτερικός που ονομάζεται και κώνος της Παρασκιάς αποτελείται από τη ζώνη όπου η Γη εμποδίζει μέρος μόνον των ακτίνων τουΉλίου, ενώ ο εσωτερικός που ονομάζεται και κώνος της Σκιάς είναι η περιοχή όπου η Γη κατακρατεί το σύνολο των ακτίνων του Ηλίου.

Εάν  ένα μέρος μόνον της Σελήνης περάσει από την περιοχή της Σκιάς τότε έχουμε μερική έκλειψη εάν όμως βυθιστει ολόκληρη στη Σκιά τότε έχουμε ολική εκλειψη. Για περισσότερες πληροφορίες (Τι, Γιατί, Πώς,Πότε και Πού) προστρέξατε στην ειδική διεύθυνση (Website) lunar eclipses for beginners.

Κατά τη στιγμή της ολικής εξαφάνισης της Σελήνης αυτή έχει πλήρως βυθιστεί στη σκιά της Γης και η φάση αυτή κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης ονομάζεται καθολική(Totality).Η φάση της Καθολικής (Totality) έκλειψης της 9ης Ιανουαρίου θα διαρκέσει 1 h και και 2 minutes και θα είναι κατά πολύ μικρότερη της Καθολικής της July 16, 2000 η οποία είχε διάρκεια 1 h και 47 minutes.

Σστο χάρτη διακρίνουμε τρεις περιοχές : τη λευκή περιοχή όπου η Έκλειψη θα είναι ορατή σε όλες τις φάσεις της, τη γαλάζια περιοχή όπου η Εκλειψη θα είναι ορατή κατά την Ανατολή(at MoonRise) ή τη Δύση της Σελήνης (at MoonSet) και τη γκρίζα περιοχή περιοχή στην οποία η Έκλειψη δε θα είναι ορατή.

Eclipse Map

Map showing the global visibility of the Total Lunar Eclipse of 2001 Jan 09.
(Click to see larger version of this map)


P1 - Έμαρξη μερικής Έκλειψης (μη ορατή με γυμνό μάτι)
U1 - Έναρξη μεμερικής (ορατή)
U2 - Έναρξη ολικής
U3 - Πέρας ολικής
U4 - Πέρας Μερικής
P4 - Πέρας μερικής (μη ορατή με γυμνό μάτι)

Στον Παρακάτω πίνακα φαίνονται οι χρόνοι έναρξης και πέρατος του φαινομένου στις διάφορες χρονικές ζώνες. Με το κίτρινο χρώμα
επισημαίνονται οι μέσοι χρόνοι στη ζώνη του Μεσημβρινού του Greenwich αυτήν του Μεσημβρινού της Κωνσταντινούπολης που ανήκει η Ελλάδα. Στη χώρα μας λοιπόν θα έχουμε έναρξη του φαινομένου στις 8.42 μμ και πέρας στις 11.59μμ.

Total Lunar Eclipse of January 09, 2001
Έκλειψη Time
EST
Time
GMT
Time
GMT+1
Time
GMT+2
Time
GMT+3
Time
GMT+4
Time
GMT+5
Time
GMT+6
Αρχή μερικής Εκλειψης: 13:42* 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42 23:42 00:42**
Ολική Έκλειψη: 14:50* 19:50 20:50 21:50 22:50 23:50 00:50** 01:50**
Μέσον της Έκλειψης: 15:21* 20:21 21:21 22:21 24:21 00:21** 01:21** 02:21**
Τέλος ολικής Έκλειψης: 15:52* 20:52 21:52 22:52 23:52 00:52** 01:52** 02:52**
Τέλος μερικήςΈκλειψης: 16:59 21:59 22:59 23:59 00:59** 01:59** 02:59** 03:59**

* Έκλειψη μη ορατή από τη Νέα Αγγλία επειδή το φαινόμενο συμβαίνει πρίν την ανατολή της Σελήνς

** Το φαινόμενο θα συμβεί το πρωινό της 10ης Ιανουαρίου 2001

EST - Ανατολικός Σταθερός Χρόνος (Eastern Standard Time (= GMT - 5 hrs) )
GST - Μέσος χόνος Greenwich (Greenwich Mean Time)
GST+1 - Μέσος χόνος Greenwich+ 1 ώρα (Greenwich Mean Time Plus 1 Hour (= GMT + 1 hrs) )
GST+2 - Μέσος χόνος Greenwich+ 2 ώρες ( Greenwich Mean Time Plus 2 Hour (= GMT + 2 hrs) )
GST+3 - Μέσος χόνος Greenwich+ 3 ώρες  (= GMT + 3 hrs)
GST+4 - Μέσος χόνος Greenwich+ 4 ώρες (Greenwich Mean Time Plus 4 Hour (= GMT + 4 hrs))
GST+5 - Μέσος χόνος Greenwich+ 5 ώρες (Greenwich Mean Time Plus 5 Hour (= GMT + 5 hrs))
GST+6 - Μέσος χόνος Greenwich+ 6 ώρες (Greenwich Mean Time Plus 6 Hour (= GMT + 6 hrs))

. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στη Διεύθυνση Time Zones

Για τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου εμφάνισης του φαινομένου στον τόπο της
διαμονής σας απευθυνθύτε στη διεύθυνση
: Lunar Eclipse Computer.

 

Eclipse Diagram

Διαδρομή της Σελήνης μέσα από την Παρασκιά και τη Σκιά της Γης κατά την Έκλειψη της 9ης Ιανουαρίου 2001.
Οι εμφανιζόμενοι χρόνοι του φαινομένου είναι οι μεσοι χρόνοι Greenwich.

Lunar Eclipse Diagrams

The following diagrams show the Moon's path through Earth's shadows (higher resolution versions of the above figure).
The times of major stages of the eclipse are given for a number of time zones. Please choose the diagram for your own time zone.

Permission is freely granted to reproduce these eclipse diagrams when accompanied by an acknowledgment:

"Courtesy of Fred Espenak, NASA/GSFC (sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse)"

Some people may be puzzled that the Moon's motion is from west to east in these diagrams, instead of its daily east to west motion. However, the Moon actually moves WEST to EAST with respect to the Earth's shadow and the stars. 

Totality

At the instant of mid-totality (20:20.6 GMT), the Moon will stand at the zenith for observers in Oman. At that time, the umbral eclipse magnitude will be 1.1944. From the diagram above, it is clear that the southern (bottom) edge of the Moon will dip much deeper into the Earth's shadow than will the northern (top) edge. Sinced the Earth's umbral shadow is darker in the center than at the edge, the Moon's appearance will likely change dramatically with time. A large variation in shadow brightness can be expected and observers are encouraged to estimate the Danjon value at different times during totality ( Danjon Brightness Scale). Note that it may also be necessary to assign different Danjon values to different portions of the Moon at different times.

During totality, the winter Milky Way and constellations will be well placed for viewing. Castor and Pollux lie 8-10 degrees north of the eclipsed Moon, while the Beehive cluster (M44) in Cancer is 17° to the east. Jupiter, Saturn and the Pleiades form an attractive trio in Taurus, about fifty degrees west of the Moon.

An eclipse of the Moon also presents a tempting target to photograph. Fortunately, lunar eclipse photography is easy provided that you have the right equipment and use it correctly.

Unlike solar eclipses, lunar eclipses are completely safe to watch. You don't need any kind of protective filters. It isn't even necessary to use a telescope. You can watch the lunar eclipse with nothing more than your own two eyes. If you have a pair of binoculars, they will help magnify the view and will make the red coloration brighter and easier to see. A standard pair of 7x35 or 7x50 binoculars work fine. Remember to dress warmly and enjoy the spectacle!

Blue Bar

Eclipse Frequency and Future Eclipses

During the five millennium period from 2000BC through 3000 AD, there are 7,718 eclipses1 of the Moon (including both partial and total). There are anywhere from 0 to 3 lunar eclipses (including partial and total) each year. The last time that three total lunar eclipses occurred in one calendar year was in 1982. Partial eclipses slightly outnumber total eclipses by 7 to 6.

The last total lunar eclipse visible from all of the United States occured on Jan. 20, 2000. The last total lunar eclipse occured on July 16, 2000 and was visible from western U.S. Hawaii and the Pacific Ocean. North Americans won't have another opportunity to see a total lunar eclipse until May 16, 2003.

The table below lists every lunar eclipse from 2000 through 2005. Click on the eclipse Date to see a map and diagram of an eclipse. Click on the Region of Eclipse Visibility to see a detailed description of an eclipse. Although penumbral lunar eclipses are included in this list, they are usually quite difficult to observe because of their subtlety. The penumbra is a partial shadow which still permits some direct sunlight to reach the Moon.

The Umbral Magnitude is the fraction on the Moon's diameter immersed in the umbra at maximum eclipse. For values greater than 1.0, it is a total eclipse. For negative values, it is a penumbral eclipse. The Total Duration is the duration of the total phase (total eclipses only).

 

Lunar Eclipses: 2000 - 2005
Date Eclipse
Type
Umbral
Magnitude
Total
Duration
Geographic Region of
Eclipse Visibility
2000 Jan 21 Total 1.330 78m Pacific, Americas, Europe, Africa
2000 Jul 16 Total 1.773 108m Asia, Pacific, w Americas
2001 Jan 09 Total 1.195 01h02m e Americas, Europe, Africa, Asia
2001 Jul 05 Partial 0.499 - e Africa, Asia, Aus., Pacific
2001 Dec 30 Penumbral -0.110 - e Asia, Aus., Pacific, Americas
2002 May 26 Penumbral -0.283 - e Asia, Aus., Pacific, w Americas
2002 Jun 24 Penumbral -0.788 - S. America, Europe, Africa, c Asia, Aus.
2002 Nov 20 Penumbral -0.222 - Americas, Europe, Africa, e Asia
2003 May 16 Total 1.134 00h53m c Pacific, Americas, Europe, Africa
2003 Nov 09 Total 1.022 00h24m Americas, Europe, Africa, c Asia
2004 May 04 Total 1.309 01h16m S. America, Europe, Africa, Asia, Aus.
2004 Oct 28 Total 1.313 01h21m Americas, Europe, Africa, c Asia
2005 Apr 24 Penumbral -0.139 - e Asia, Aus., Pacific, Americas
2005 Oct 17 Partial 0.068 - Asia, Aus., Pacific, North America

Geographic abreviations (used above): n = north, s = south, e = east, w = west, c = central

 

1 Only eclipses where the Moon passes through Earth's umbral shadow are included in these values. A lesser type of eclipse is the penumbral eclipse which occurs when the Moon passes through the Earth's faint penumbral shadow. Penumbral eclipses are rarely discernable to the naked eye and are of lesser importance than umbral eclipses.

Blue Bar

Live Web Coverage of the Eclipse

 

We will list links for live web coverage of the eclipse as they become available.

Blue Bar

Web Resources

Blue Bar

References

Καθημερινές ιστορίες της NASA

Ήλιος

Home Guestbook