Ηρώον
των Πεσόντων υπέρ Πατρίδος
Διχωριτών

wpe4.jpg (44075 bytes)

Το Ηρώο των πεσόντων από μια παλιά φωτογραφία πριν καταστραφεί από βλήμα
όλμου κατά τον Εμφύλιο(44-49)\

Εάν θέλετε να γράψετε στο βιβλίο επισκεπτών πατήστε εδώ
Εάν θελετε να συνεχίσετε την περιήγησή σας σαπατήστε εδώ

Επιστροφή

Home